نویسنده -افشین طباطبایی

خانواده

فرزندان

فرزندان غالبا مردم روحیه کودکان را نمی­شناسند و با افکار و رفتار غلط فرزندان خود را بد تربیت...

خانواده

نقش خانواده

نقش خانواده هرکس در بستر خانواده خود شکل می‌گیرد. چهارچوب هر خانواده هم با خانواده دیگر فرق می‌کند؛...

روانشناسی

گذشته رفته است

گذشته رفته است واقعیت انکارناپذیر؛ عدم تغییر گذشته است. گذشته رفته، انرژی آن تمام شده است دیگر وجود...

اجتماعی

فرهنگ انتظار

فرهنگ انتظار فرهنگ انتظار دربردارنده امنیت اجتماعی و رسیدن به کمال مطلوب است. انسان منتظر هم مراقب...