نویسنده -افشین طباطبایی

روانشناسی

گذشته رفته است

گذشته رفته است واقعیت انکارناپذیر؛ عدم تغییر گذشته است. گذشته رفته، انرژی آن تمام شده است دیگر وجود...

اجتماعی

فرهنگ انتظار

فرهنگ انتظار فرهنگ انتظار دربردارنده امنیت اجتماعی و رسیدن به کمال مطلوب است. انسان منتظر هم مراقب...

ویدیو

ویدیو کلیپ: زناشویی؟

ویدیو کلیپ: زناشویی؟ در کانون خانواده مابین زن و شوهر یا پدر و مادر جریانی از رفتارهای انسانی جاری...

اجتماعی

زندگی، عشق، پول

زندگی، عشق، پول کسب پول برای اكثر انسان­ها هدف اصلی­ است؛ زیرا گمان مي‌برند که با پول می‌توانند به...

خانواده

تایید زن‌ها

تایید زن‌ها زن­ها گذر زمان را ثبت می­کنند. کافی است از زن­ها بپرسید آخرین بار کی کودک را حمام...