نویسنده -افشین طباطبایی

خانواده

خشونت در زناشویی

خشونت در زناشویی مسأله‌ی خشونت بین بسیاری از زن و شوهرها رایج بوده و کانون خانواده با آن دست و پنجه...

اجتماعی

اسپین دکتر

اسپین دکتر وکیلی که با چشمانی مترصد و کمین کرده در دادگاه منتظر است اگر به ­عنوان حافظ حقیقت، عدالت...

خانواده

بهداشت روانی کودک

بهداشت روانی کودک برخی والدین سوال می­کنند آموزش بهداشت روانی کودک از چه موقعی باید شروع گردد و...

اجتماعی

حجاب و پلیس

حجاب و پلیس گرچه عفاف و حجاب یک ارزش انسانی و توحیدی است، ولی در جامعه ایران به‌واسطه‌ی تبدیل شدن...

روانشناسی

تفکر سازنده­

تفکر سازنده­ خوش­بینی و تفکر سازنده­ می­تواند زندگی ما را به­ طرز چشم­گیری تغییر دهد، ولی در عین...

روانشناسی

انتخاب ذهنی

انتخاب ذهنی قدرت در اختيار ماست، بايد انتخاب كرد كه چه افكاري را ­در ذهن نگاه داريم و چه چیزهایی را...