آخرین مطالب

اجتماعی

نیروی ذاتی احترام

نیروی ذاتی احترام نیروی ذاتی احترام زایل‌کننده بسیاری از کدورت‌ها و کینه‌ها است. در حقیقت حضور...

اجتماعی

نبود خوش­بختی 

نبود خوش­بختی  خیلی‌­ها از نبود شور و شوق و هیجان و نداشتن احساس رضایت از زندگی گله دارند و اغلب...

اجتماعی

سلاح خشم

سلاح خشم بررسى‌هاى كارشناسانه خيلى واضح مشخص كرده كه عمده دليل رفتارهاى جابرانه و خشن (در...

اجتماعی

نظریه شناخت اجتماعی

نظریه شناخت اجتماعی در نظریه­‌ شناخت اجتماعی، یادگیری بیشتر به ­صورت پردازش آگاهی انجام می­‌پذیرد،...

زناشویی

روانشناسی

ماهیت ذهن

ماهیت ذهن ذهن انسان ماهیتی خلاق دارد؛ یعنی افکار را به عمل تبدیل می‌کند. ذهن بسته به دستوری که ما...

خانواده

اجتماعی

نیروی ذاتی احترام

نیروی ذاتی احترام نیروی ذاتی احترام زایل‌کننده بسیاری از کدورت‌ها و کینه‌ها است. در حقیقت حضور...