آخرین مطالب

اجتماعی

چهارشنبه­ سوری

چهارشنبه­ سوری این روزها درباره­ی خوب و بد چهارشنبه­ سوری مطالب زیادی می‌نویسند. به­ویژه در...

روانشناسی

 الگوی ذهنی

 الگوی ذهنی ذهن ما بر اساس مکانیزم خودسازمان دهنده (پیش‌نویس‌های ذهنی) عمل می‌کند. ذهن بر اساس...

خانواده

خشونت در زناشویی

خشونت در زناشویی مسأله‌ی خشونت بین بسیاری از زن و شوهرها رایج بوده و کانون خانواده با آن دست و پنجه...

زناشویی

روانشناسی

 الگوی ذهنی

 الگوی ذهنی ذهن ما بر اساس مکانیزم خودسازمان دهنده (پیش‌نویس‌های ذهنی) عمل می‌کند. ذهن بر اساس...

خانواده

اجتماعی

چهارشنبه­ سوری

چهارشنبه­ سوری این روزها درباره­ی خوب و بد چهارشنبه­ سوری مطالب زیادی می‌نویسند. به­ویژه در...