روزنامه

روزنامه: احترام گذاشتن به یکدیگر

روزنامه: احترام گذاشتن به یکدیگر - دکتر طباطبایی
نوشته شده توسط افشین طباطبایی

روزنامه: احترام گذاشتن به یکدیگر

یادداشت افشین طباطبایی در روزنامه آرمان

احترام گذاشتن به یگدیگر

درباره نویسنده

افشین طباطبایی

افشین محمدباقر طباطبایی. نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی - روانشناختی - مشکلات جوانان. مربی مثبت‌اندیشی. شعار او این است: رهبر ارکستر زندگی خود باشید

دیدگاهتان را بنویسید