اجتماعی

کاریزما یعنی چی؟

کاریزما یعنی چی؟ - دکتر طباطبایی
نوشته شده توسط افشین طباطبایی

کاریزما یعنی چی؟

کاریزما تواناییِ مسحور کردن و تحت تأثیر قرار دادن افراد دیگر است، که حاصلِ ارتباطات عالی و مهارت‌های بین ‌فردی است. ازاینرو می‌توان بسیاری از عوامل کلیدی در شکل‌گیری شخصیتی کاریزماتیک را شناسایی کرد. شخصیت‌های کاریزماتیک جزء موفق‌ترین‌ افراد هستند. براساس نظر پژوهشگران نیمی از شخصیت کاریزماتیک افراد  ذاتی و نیمی دیگر، اکتسابی است. ترکیبات کلیدی کاریزما شامل کارهای ساده‌ای می‌باشند که با تمرین، بخشی از شخصیت می‌شوند، و تعامل با اطرافیان‌ را بهتر می‌کنند و رضایت کلی از زندگی را بالا می‌برند.

تفراد کاریزماتیک با دقت به حرف‌های دیگران گوش می‌دهند، گوش دادنِی توأم با اشتیاق و توجه. واضح و شفاف صحبت می‌کنند و از دیگران ایراد نمی‌گیرند. درحقیقت عیبجویی نمی‌کنند. واقعی می‌خندند، لبخندی که از درون جان می‌گیرد و با چشم‌ و لبِ خندان نمایان می‌شود. دیگران را تحسین می‌کنند و به ایشان راه‌حل ارائه می‌دهند. نام افراد را به خاطر می‌آورند و همه را به اسم صدا می‌زنند. به دیگران اهمیت داده و با ایشان ارتباط چشمی برقرار می‌کنند.

در جوار چنین افرادی احساس خوبی به انسان دست می‌دهد و ناخودآگاه خود فرد هم از انرژی ذاتی افراد کاریزما بهره‌مند می‌شود.

درباره نویسنده

افشین طباطبایی

افشین محمدباقر طباطبایی. نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی - روانشناختی - مشکلات جوانان. مربی مثبت‌اندیشی. شعار او این است: رهبر ارکستر زندگی خود باشید

دیدگاهتان را بنویسید