پادکست: آیا ناراحتید؟ - دکتر طباطبایی

پادکست: با افکار منفی چه باید کرد؟

فایل صوتی فوق گفتار افشین طباطبایی است. لطفا بشنوید و به اشتراک بگذارید.