یادداشت صوتی: مشکلات من تقصیر دیگران نیست - دکتر طباطبایی

پادکست: باورهای خودمان را سر و سامان دهیم

 

در این فایل صوتی افشین طباطبایی درباره باورهای ذهنی و مدیریت آن صحبت میکند. لطفا بشنوید و به اشتراک بگذارید.