یادداشت صوتی: همه استرس های من - دکتر طباطبایی

 

پادکست: آیا تغییر ممکن است

در این فایل صوتی افشین طباطبایی درباره امکان تغییر الگوهای ذهنی سخن میگوید. لطفا بشنوید و به اشتراک بگذارید