یادداشت صوتی: تخريب حرمت همسر - دکتر طباطبایی

یادداشت صوتی: قهرمان زندگى خودتان باشيد

در این فایل صوتی افشین طباطبایی درباره توانایی‌های فردی خودمان صحبت می‌کند