یادداشت صوتی: آیا همسرت را اصلا دوست داری؟ - دکتر طباطبایی

یادداشت صوتی: قهرمان زندگى خودتان باشيد

در این فایل صوتی افشین طباطبایی درباره توانایی‌های فردی خودمان صحبت می‌کند