یادداشت صوتی: تخريب حرمت همسر - دکتر طباطبایی

یادداشت صوتی: تخريب حرمت همسر

یادداشت صوتی: افشین طباطبایی در این فایل صوتی درباره تخریب حرمت همسر و زوال روابط زناشویی ناشی از آن سخن می‌گوید. لطفا گوش دهید و به اشتراک بگذارید.