پادکست: چرا؟ - دکتر طباطبایی

پادکست: چگونه خوشبین باشیم

در این فایل صوتی استاد افشین طباطبایی درباره تاثیرات مثبت اندیشی و خوشبین شدن صحبت میکند.