پادکست: چرا؟ - دکتر طباطبایی

پادکست: ائتلاف زناشویی

در این فایل صوتی استاد افشین طباطبایی درباره چگونگی یک ائتلاف و تفاهم دو طرفه سحن میگوید.