ویدیو کلیپ: مدیریت زمان - افشین طباطبایی

ویدیو کلیپ: روابط زناشویی نیاز به فرمول‌های تازه دارد

افشین طباطبایی میگوید: در روابط امروزی زناشویی باید از ساز و کارهای جدیدتری استفاده کنیم. فرمول‌های قدیمی چندان کارساز نیستند.