ویدیو کلیپ: مدیریت زمان - افشین طباطبایی

ویدیو کلیپ: ده بار خوشحالی در روز

باید تلاش کنیم تا ده بار در هر روز خوشحال شویم. افشین طباطبایی در این باره مطلب جالبی ارائه کرده است.