ویدیو کلیپ: آموزش خوشحالی (درس سوم) - دکتر طباطبایی

ویدیو کلیپ: دریچه‌های ورود افکار منفی به ذهن را ببندیم

افشین طباطبایی در این ویدیو کلیپ درباره مثبت اندیشی سخن گفته است.

لطفا نظرات خود را در پایین صفحه ثبت کنید.