ویدیو کلیپ: آموزش خوشحالی (درس سوم) - دکتر طباطبایی

ویدیو کلیپ: آموزش خوشحالی (درس سوم)

در این کلیپ کوتاه افشین طباطبایی روش سوم فراهم کردن خوشحالی برای خود را آموزش می‌دهد.