نشست دورهمی - دکتر طباطبایی

نشست دورهمی

هر پنجشنبه با افشین طباطبایی

در نشست پنجشنبه‌ها افشین طباطبایی در زمینه مثبت‌اندیشی برای حضار با سخنانی انگیزشی صحبت میکند. شرکت در این گردهمایی را از دست ندهید.

هر پنجشنبه از ساعت ۶ تا ۸ بعدازظهر مجتمع پارک کافه فردو

نظر به محدودیت فضا برای حضور باید جا رزرو کنید.

 

تلفن‌های رزرو:

۰۹۰۳۵۱۰۱۲۷۹   و     ۳۶۶۶۲۴۸۳