تربیت جنسی - دکتر طباطبایی

 تربیت جنسی:

غریزه خدادادی جنسی که برای تمایل به جنس مخالف در انسان نهاده شده اگر سمت و سویی طبیعی و اصولی پیدا نکند، یعنی تربیت جنسی  نشوند به انحراف کشیده می‌شود، ازاینرو باید مانند هر رفتار اجتماعی دیگر تربیت شود. باید برای تربیت جنسی در جوامع متمدن که دارای آرمان و باور هستند، تمهیداتی اندیشیده شود. همانطور که برای لباس پوشیدن، نحوه حرف زدن، کار کردن و دیگر روابط اجتماعی نیازمند برنامه‌ریزی، مدیریت و مراقبت هستیم، برای این موضوع هم باید فکر شود.

متاسفانه به‌واسطه تابو شدن این مسئله در ایران و بسیاری از کشورها سخن گفتن درباره مسایل جنسی نهی و بحث درباره‌ی آن، کاری زشت شمرده می‌شود تا جایی‌که حتی مادرها هم درباره آن با دخترها صحبت نمی‌کنند و پدرها نیز از گفتگو با پسران خود در این باره پرهیز می‌کنند. همانطور که یک مادر آشپزی و مسایل مهم دیگر زندگی را به دختر خود آموزش می‌دهد باید در مورد غریزه‌ی جنسی به‌عنوان یک مسئله زیربنایی و حیاتی نیز با فرزند خود سخن بگوید.

والدین وقتی که از مسایل جنسی سخن به میان می‌آید، آرام صحبت کرده و همواره سعی دارند چیزی در این زمینه گفته نشود. در حالی‌که باید آن را تربیت و به سمت و سویی صحیح هدایت کرد. اگر کودکان و نوجوانان به طور صحیح در این باره متقاعد نشوند و کسب اطلاع نکنند به سمت کسب آگاهی از کانال‌های نامشروع مانند اینترنت و ماهواره رفته تا اطلاعات خود را افزایش دهند. در جایی‌که اطلاعاتی که آن‌ها از این طریق به دست می‌آورند، اشتباه و نادرست و بعضا زننده است.

شور جنسی زمانی که پا بگیرد نوجوان را به‌دنبال خود می‌کشد، در دنیای امروز منابع زیادی مثل شبکه‌های اجتماعی در دسترس است که موجب می‌شود نوجوانان برای اطلاع از مسایل جنسی به آن‌ها رجوع کنند در حالی‌که بسیاری از این شبکه‌ها با مهندسی، برنامه‌ریزی و ارائه اطلاعات نادرست سعی در انحراف جوانان و نوجوانان دارند. کسب اطلاعات جنسی توسط همسن و سالان نیز نوجوان را در معرض خطر قرار می‌دهد. آنان هم چون تجربه چندانی ندارند، اطلاعاتشان حاوی مطالب نادرست گمراه کنند می‌باشد. بهترین راه تربیت جنسی توسط والدین است.

غریزه و انرژی جنسی نوجوانان باید توسط پدر، مادر، معلم و مربی با حساسیت زیاد دنبال شود (تربیت جنسی) چون وظیفه‌ و مسئولیت آن‌هاست که فرزندان خود را به سمت و سویی درست هدایت کنند. والدین و مربیان باید آگاهی و آموزش‌های لازم را به دختران و پسران جوان ارائه دهند و درباره چگونگی ارتباط مشروع و سالم با جنس مخالف به آن‌ها کمک کنند تا دچار سردرگمی و گمراهی و خطا نشوند.

آموزش مسایل جنسی ( تربیت جنسی) از طریق خانواده، معلمان و افرادی که ارتباطی نزدیک با نوجوان دارند،  بسیار تاثیرگذار است. زمان آموزش جنسی وقتی است که نوجوان شروع به کنجکاوی‌ می‌کند، ممکن است، یک نوجوان در ده سالگی سوالاتی را طرح کند و فردی دیگر در هشت سالگی، ازاینرو باید در حد و اندازه لازم و متناسب با سن و سال نوجوان به سوالات او پاسخ داد.

نکته مهم حفظ حریم‌ها در بیان مسایل و تربیت جنسی به نوجوانان می‌باشد، بدین معنی که؛ باید شرایطی را برای فرزندان فراهم سازیم تا انان بدون هیچ مشکلی و با رعایت شان و حریم‌ بزرگترها مسایل خود را با والدین مطرح و پاسخ درخور دریافت کنند.